service-detail

Založenie spoločnosti s.r.o.

Založenie s. r. o. je právny proces, ktorého zvládnutie si vyžaduje prax v odbore a znalosť právnych predpisov. I keď sa dajú nájsť návody, či vzorové dokumenty, často sú však neaktuálne a namiesto toho aby pomohli, skôr uškodia. Využitím našich služieb získate čas, vyhnete sa byrokracii na úradoch, straty času v prípade odmietnutia podania zápisu spoločnosti do obchodného registra. Navyše finálna suma za založenie s. r. o. pri využití našich služieb je ešte nižšia, ako keby ste si spoločnosť s.r.o., chceli založiť samostatne.

Kompletné založenie spoločnosti obsahuje:

• Bezplatné konzultácie pri všetkých úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti
• Príprava všetkých dokumentov (zakladateľskej listiny resp. spoločenskej zmluvy, čestného vyhlásenia, vyhlásenia správcu vkladu, a pod.) nevyhnutných pre založenie spoločnosti
• Zaplatenie súdneho poplatku, ktorý je štandardne 331,50 €
• Komplexná komunikácia so živnostenským úradom – konzultácia, ohlásenie a prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, resp. vybavenie iného podnikateľského oprávnenia.
• Zdarma vydanie osvedčení o živnostenskom oprávnení
• Vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane.
• Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.
• Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu spoločnosti a vyzdvihnutie výpisu z obchodného registra.
• Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb a vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb.
• Odovzdanie všetkých dokumentov.

Chcete viac informácií?