service-detail

Zmeny v obch. registri

Zápis zmeny v spoločnosti do obchodného registra je odborne, ale tiež časovo náročný proces. V niektorých prípadoch, akými sú prevody obchodných podielov alebo znižovanie základného imania, je dokonca zložitejší, než samotné založenie novej spoločnosti. Ak chcete, aby zápis zmeny vo Vašej spoločnosti prebehol hladko a neoberal Vás o čas a energiu, je preto vhodné pre zápis zmeny do OR využiť služby odborníkov. Navyše, finálna suma za zápis zmeny do obchodného registra pri využití našich služieb je nižšia, ako keby ste sa pokúsili zapísať zmenu samostatne. Vyhnete sa byrokracii na slovenských úradoch. Všetky dokumenty Vám pripravíme. A ešte dostanete i garanciu, do kedy bude zmena zapísaná v obchodnom registri, inak budete mať naše služby zadarmo. Neoplatí sa preto riskovať odmietnutie zápisu zmien, stratu súdnych, notárskych poplatkov, ako aj času.
Akákoľvek zmena vo vašej spoločnosti – Euro 140,00
Pri uskutočnení viac zmien v spoločnosti, zostáva cena rovnaká, čiže za cenu 140,- EUR, môžete vykonať naraz ľubovoľný počet zmien.

Pre príklad uvádzame najčastejšie zmeny ktoré uskutočňujeme:

• Zmena názvu spoločnosti
• Zmena sídla spoločnosti
• Doplnenie alebo výmaz predmetov podnikania
• Prevod obchodného podielu na inú fyzickú alebo právnickú osobu
• Zmena adresy spoločníka alebo konateľa
• Zmena výšky základného imania spoločnosti
• Zápis ďalšieho konateľa alebo spoločníka do spoločnosti s.r.o.

Chcete viac informácií?